Opcina Veliki Grdjevac Komunalno poduzeće Veliki Grđevac d.o.o.

Kontakt

Komunalno poduzeće Veliki Grđevac d.o.o

„VELIKI GRĐEVAC“ d.o.o.
društvo za javno-komunalne poslove i usluge


Kralja Tomislava 10
43270 Veliki Grđevac
Tel: 043 461 321
Fax: 043 461 496
E-mail: veliki.grdjevac.komunalac@gmail.com
MB: 00744395 OIB.93736614095
Račun: HR691100005461

Copyright © 2014 Komunalno poduzeće | Veliki Grđevac d.o.o.