Opcina Veliki Grdjevac Komunalno poduzeće Veliki Grđevac d.o.o.

Dokumenti

Statut komunalnog poduzeća Veliki Grđevac d.o.o.

Statut komunalnog poduzeća "Veliki Grđevac" d.o.o.


Zakon o zaštiti potrošaća komunalnog poduzeća

Zakon o zaštiti potrošaća komunalnog poduzeća "Veliki Grđevac" d.o.o.


Mogućnost plaćanja komunalne naknadeCopyright © 2014 Komunalno poduzeće | Veliki Grđevac d.o.o.