Opcina Veliki Grdjevac Komunalno poduzeće Veliki Grđevac d.o.o.

O nama

Poduzeće je osnovano sada već davne 1994. godine s ciljem zadovoljavanja infrastrukturnih potreba žitelja općine Veliki Grđevac.
Tako je već 1995.god. sagrađena plinska mreža, a 1996.godine se započelo s izgradnjom vodovodnog sustava. U prvoj etapi je izgrađena vodovodna mreža u Velikom Grđevcu, te dio magistralnog cjevovoda od rijeke česme do Male Pisanice.
1997.godine započinje izgradnja vodocrpilišta s vodospremom koja se zbog financijskih poteškoća pomalo odužila da bi sve profunkcioniralo 2004.godine. Nadalje su izgrađeni vodoopskrbni cjevovodi u Maloj Pisanici, Donjoj Kovačici, Gornjoj Kovačici i Pavlovcu, a u međuvremenu je izgrađen vodoopskrbni cjevovod u Velikoj Pisanici i još tri naselja te Općine, koje se isto snabdijeva vodom iz našeg vodocrpilišta, tako da je trenutno na javni vodovod priključeno oko 450 domaćinstava u dvije općine.

Osim distribucije vode poduzeće se bavi i sakupljanjem i odvozom komunalnog otpada na području općine, održavanjem svih grobalja, održavanjem javnih zelenih površina kao što su zelene površine u centru mjesta Veliki Grđevac, parka,nogometnog igrališta, poslovne zone, centra "Mato Lovrak" te prostora oko seoskih i vatrogasnih domova na području općine. Isto tako, poduzeće je zaduženo za odrĹľavanje poljskih puteva, prilaza grobljima, održavanje nerazvrstanih cesta te obavljanju zimske službe.

Unazad nekoliko godina je oformljena i građevinska grupa koja se bavi izgradnjom manje zahtjevnih objekata infrastrukture kao i raznim popravcima vezano za građevinske radove.
Poduzeće trenutno broji 12 zaposlenih od kojih je nekoliko sezonskih radnika.
Jedini osnivać i vlasnik poduzeća je Općina Veliki Grđevac za koju poduzeće i odrađuje veći dio poslova održavanja.
Kroz sve ove godine poduzeće se je solidno opremilo sredstvima za rad, pa tako u svom vlasništvu ima rovokopač, traktor s prikolicom, traktorske malčere za košnju trave, samohodnu kosilicu i nekoliko motorhih kosilica, tzv. trimera,motorne pile te još raznog alata. Vozni park se sastoji od jednog osobnog automobila, jednog putničkog transportera, te jednog teretnog vozila namijenjenog prijevozu radnika i manjeg tereta.

Ovom se još može dodati da poduzeće konstantno pozitivno posluje negdje od 2000. godine, zahvaljujući racionalnom trošenju sredstava te podržavanjem općinskih struktura u svim značajnim aktivnostima.

Copyright © 2014 Komunalno poduzće | Veliki Grđevac d.o.o.